Κοινωνία Κωφών

Συχνά οι ακούοντες αντιμετωπίζουν τους κωφούς ως ιατρικά περιστατικά,ώς ασθενείς και ως απομονομένες υπάρξεις.Σπάνια τους βλέπουν ως πολιτισμική ομάδα.
Οι κωφοί έχουν μία σειρά απο κοινές αξίες για τους εαυτούς τους και την κοινωνία.Δεν είναι η απώλεια της ακοής το κύριο κοινό χαρακτηριστικό τους, αλλά όπως άλλες πολιτισμικές ομάδες έχουν κοινές εμπειρίες, κοινή γλώσσα και κοινούς τρόπους ζωής που μεταφέρονται απο γενιά σε γενιά.
    Για την κοινότητα των κωφών η Padden(1980) έχει δώσει το παρακάτω ορισμό: "η κοινότητα των Κωφών αποτελείται απο μία ομάδα ατόμων που κατοικούν σε κάποια περιοχή, έχει κοινούς στόχους που καθορίζονται απο τα μέλη της και παλεύει για να πετύχει αυτούς τους στόχους.Μία κοινότητα Κωφών μπορεί να περιλαμβάνει άτομα που δεν είναι κωφά, αλλά υποστηρίζουν δραστήρια τους σκοπούς της κοινότητας και δουλεύουν μαζί με τους Κωφούς για να τους πετύχουν".
Κύριοι στόχοι της κοινότητας των Κωφών είναι η κοινωνική τους αποδοχή ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας με ισοτιμία στην εργασία την εκπαίδευση, την πολιτική εκπροσώπηση, τη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων ειδικά σε ιδρύματα, σχολεία, υπηρεσίες, φορείς που αφορούν στους Κωφούς.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡHΚΟΩΝ

    Με το Ν.2817/2000 αναγνωρίζεται η ΕΝΓ ως γλώσσα των Κωφών στην εκπαίδευση και τη ζωή.
    Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού σε σχολεία Κωφών είναι η γνώση και η χρήση της ΕΝΓ.Επιμέλεια κειμένου:
Ρένα Ανδρικοπούλου(Φιλόλογος ειδικής Αγωγής,Διερμηνέας Ε.Ν.Γ)