Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015Φέτος το καλοκαίρι. . . 

θα μάθω Νοηματική!

Στο Κέντρο Ελληνικής

 Νοηματικής( Κ.ΕΛ.ΝΟ)

 αρχίζουν καινούργια 

καλοκαιρινά τμήματα, όλων

 των επιπέδων!! 


Για πληροφορίες... τηλ. 

2610242762, Πατρέως 

53(1ος όροφος).


 Σας περιμένουμε..!

Δεν υπάρχουν σχόλια: